Header image  
EPIGRAMMATA VI
 
line decor
  
line decor


 
Wordle: Martial VI 
 

 
  • LATIN
  • ENGLISH
  • METRICS

21

While she joined together forever Ianthis to the poet Stella

     Cheerful Venus said, “I have not been able to give more.”

This she said in the presence of the lady; but that more wickedly into his ear:

     “See that you do not transgress, destructive man.

Often I, raging, have beaten the wanton Mars,

     When, before lawful marriage, he was straying.

But after  he was mine, he hurt me with no mistress:

     Juno would wish to have a husband so virtuous.

She said this, and struck his chest with a secret whip.

     The blow helps, but now you, goddess, strike two.

XXI    meter: Elegiac Couplet

Pēr pĕ tŭ|ām Stēl|lǣ dūm|iūn gĭt Ĭ|ān thĭ dă|vā tī

  Laē tă Vĕ|nūs, dī|xīt||'Plūs dă rĕ|nōn pŏ tŭ|ī.'

Haēc cō|rām dŏ mĭ|nā; sēd|nē quĭ ŭs|īl lŭd ĭn|aū rēm:

  'Tū nē|quīd pēc|cēs,||ē xĭ tĭ|ō sĕ, vĭ|dĕ.

Saēpe̸͜ ĕgŏ|lās cī|vōm Mār|tēm fŭ rĭ|būn dă cĕ|cī dī,

     Lē gĭ tĭ|mōs ēs|sēt||cūm vă gŭs|ān tĕ tŏ|rōs.

Sēd pōst|quām mĕ ŭs|ēst, nūl|lā mē|pǣ lĭ cĕ|lǣ sīt:

     Tām frū|gī Iū|nō||vēl lĕt hă|bē rĕ vĭ|rūm.'

Dī xĭt, ĕt| ār cā|nō pēr|cūs sīt|pēc tŏ ră|lō rō.

     Plā gă iŭ|vāt: sēd|tū||iām, dĕ ă,|caē dĕ dŭ|ōs.


 
EPIGRAM VI.21

 

SUMMARY
forthcoming

xx


 
GLOSSARY/PARSING (LATIN)

 

COMMENTARY (ENGLISH)